Lid worden van vvDWZ? Vul onderstaand formulier in!

Aanmeldformulier

Geslacht

Met het verzenden van dit formulier verklaart u op de hoogte te zijn, dat het lidmaatschap van v.v. DWZ uitsluitend kan beëindigd vóór 1 juni van het lopende seizoen.

Indien voor die tijd géén schriftelijk bericht van afmelding is ontvangen, (brief of e-mail) wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men de gehele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Let op! Uitschrijven of overschrijven kan uitsluitend als alle financiële verplichtingen aan de vereniging zijn voldaan!

Tevens verklaart u zich te verenigen met de statuten en het huishoudelijk reglement van v.v. DWZ. De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameactie en onderzoeksactiviteiten.

Tevens geeft u toestemming om uw gegevens door te geven aan de KNVB in verband met aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.

Chat openen
1
Welkom bij voetbalvereniging vvDWZ. Voor vragen kunt u ons ook een appje sturen.